بوی یاس در نشستی با خوبان
دست نوشته یا گاهی دل نوشته ها البته بعضی وقتا هم مطالب درخور تامل رو یادداشت می کنم
دکتر حسن عباسی - بررسی ابعاد جنگ نرم در مکاتب امنیتی و جریان شناسی سیاسی در حوادث پس از انتخابات (دانشگاه علم و صنعت، بهمن88) - کیفیت خوب [320 کلیک]
لینک مستقیم دانلود: http://www.bachehayeghalam.ir/media/abbasi/abbasi_soft_power_security_schools_32Kbps(www.BGH.ir).mp3

دکتر حسن عباسی - بررسی ابعاد جنگ نرم در مکاتب امنیتی و جریان شناسی سیاسی در حوادث پس از انتخابات (دانشگاه علم و صنعت، بهمن88) - کیفیت معمولی [92 کلیک]
لینک مستقیم دانلود: http://www.bachehayeghalam.ir/media/abbasi/abbasi_soft_power_security_schools_8Kbps(www.BGH.ir).mp3

دکتر حسن عباسی - نقد و بررسی سریال فرار از زندان (prison break) - کیفیت خوب [439 کلیک]
لینک مستقیم دانلود: http://www.bachehayeghalam.ir/media/abbasi/prison_break_TV_series_abbasi_32Kbps(www.BGH.ir).mp3

دکتر حسن عباسی - نقد و بررسی سریال فرار از زندان (prison break) - کیفیت معمولی [145 کلیک]
لینک مستقیم دانلود: http://www.bachehayeghalam.ir/media/abbasi/prison_break_TV_series_abbasi_8Kbps(www.BGH.ir).mp3

دکتر حسن عباسی - نقد و بررسی سریال unit - کیفیت خوب [216 کلیک]
لینک مستقیم دانلود: http://www.bachehayeghalam.ir/media/abbasi/unit_TV_series_abbasi_32Kbps(www.BGH.ir).mp3

دکتر حسن عباسی - نقد و بررسی سریال unit - کیفیت معمولی [82 کلیک]
لینک مستقیم دانلود: http://www.bachehayeghalam.ir/media/abbasi/unit_TV_series_abbasi_8Kbps(www.BGH.ir).mp3

دکتر حسن عباسی - نقد و بررسی سریال alias - کیفیت خوب [169 کلیک]
لینک مستقیم دانلود: http://www.bachehayeghalam.ir/media/abbasi/alias_TV_series_abbasi_32Kbps(www.BGH.ir).mp3

دکتر حسن عباسی - نقد و بررسی سریال alias - کیفیت معمولی [70 کلیک]
لینک مستقیم دانلود: http://www.bachehayeghalam.ir/media/abbasi/alias_TV_series_abbasi_8Kbps(www.BGH.ir).mp3

دکتر حسن عباسی - نقد و بررسی سریال 24 - کیفیت خوب [185 کلیک]
لینک مستقیم دانلود: http://www.bachehayeghalam.ir/media/abbasi/24_TV_series_abbasi_32Kbps(www.BGH.ir).mp3

دکتر حسن عباسی - نقد و بررسی سریال 24 - کیفیت معمولی [82 کلیک]
لینک مستقیم دانلود: http://www.bachehayeghalam.ir/media/abbasi/24_TV_series_abbasi_8Kbps(www.BGH.ir).mp3

امام در صحنه یا موزه؟ بازشناسی تفکرات امام خمینی(ره) برای شناخت فتنه (سخنرانی در جماران) بخش ششم؛ کیفیت خوب - حسن رحیم پور ازغدی [96 کلیک]
لینک مستقیم دانلود: http://bachehayeghalam.ir/media/rahimpour/rahimpour_emam_dar_sahne_ya_moozeh06_32Kbps(www.BGH.ir).mp3

امام در صحنه یا موزه؟ بازشناسی تفکرات امام خمینی(ره) برای شناخت فتنه (سخنرانی در جماران) بخش ششم؛ کیفیت معمولی- حسن رحیم پور ازغدی [31 کلیک]
لینک مستقیم دانلود: http://bachehayeghalam.ir/media/rahimpour/rahimpour_emam_dar_sahne_ya_moozeh06_8Kbps(www.BGH.ir).mp3

امام در صحنه یا موزه؟ بازشناسی تفکرات امام خمینی(ره) برای شناخت فتنه (سخنرانی در جماران) بخش پنجم؛ کیفیت خوب - حسن رحیم پور ازغدی [63 کلیک]
لینک مستقیم دانلود: http://bachehayeghalam.ir/media/rahimpour/rahimpour_emam_dar_sahne_ya_moozeh05_32Kbps(www.BGH.ir).mp3

امام در صحنه یا موزه؟ بازشناسی تفکرات امام خمینی(ره) برای شناخت فتنه (سخنرانی در جماران) بخش پنجم؛ کیفیت معمولی - حسن رحیم پور ازغدی [23 کلیک]
لینک مستقیم دانلود: http://bachehayeghalam.ir/media/rahimpour/rahimpour_emam_dar_sahne_ya_moozeh05_8Kbps(www.BGH.ir).mp3

امام در صحنه یا موزه؟ بازشناسی تفکرات امام خمینی(ره) برای شناخت فتنه (سخنرانی در جماران) بخش چهارم؛ کیفیت خوب - حسن رحیم پور ازغدی [63 کلیک]
لینک مستقیم دانلود: http://bachehayeghalam.ir/media/rahimpour/rahimpour_emam_dar_sahne_ya_moozeh04_32Kbps(www.BGH.ir).mp3

امام در صحنه یا موزه؟ بازشناسی تفکرات امام خمینی(ره) برای شناخت فتنه (سخنرانی در جماران) بخش چهارم؛ کیفیت معمولی - حسن رحیم پور ازغدی [23 کلیک]
لینک مستقیم دانلود: http://bachehayeghalam.ir/media/rahimpour/rahimpour_emam_dar_sahne_ya_moozeh04_8Kbps(www.BGH.ir).mp3

امام در صحنه یا موزه؟ بازشناسی تفکرات امام خمینی(ره) برای شناخت فتنه (سخنرانی در جماران) بخش سوم؛ کیفیت خوب - حسن رحیم پور ازغدی [69 کلیک]
لینک مستقیم دانلود: http://bachehayeghalam.ir/media/rahimpour/rahimpour_emam_dar_sahne_ya_moozeh03_32Kbps(www.BGH.ir).mp3

امام در صحنه یا موزه؟ بازشناسی تفکرات امام خمینی(ره) برای شناخت فتنه (سخنرانی در جماران) بخش سوم؛ کیفیت معمولی - حسن رحیم پور ازغدی [24 کلیک]
لینک مستقیم دانلود: http://bachehayeghalam.ir/media/rahimpour/rahimpour_emam_dar_sahne_ya_moozeh03_8Kbps(www.BGH.ir).mp3

امام در صحنه یا موزه؟ بازشناسی تفکرات امام خمینی(ره) برای شناخت فتنه (سخنرانی در جماران) بخش دوم؛ کیفیت خوب - حسن رحیم پور ازغدی [60 کلیک]
لینک مستقیم دانلود: http://bachehayeghalam.ir/media/rahimpour/rahimpour_emam_dar_sahne_ya_moozeh02_32Kbps(www.BGH.ir).mp3

امام در صحنه یا موزه؟ بازشناسی تفکرات امام خمینی(ره) برای شناخت فتنه (سخنرانی در جماران) بخش دوم؛ کیفیت معمولی - حسن رحیم پور ازغدی [21 کلیک]
لینک مستقیم دانلود: http://bachehayeghalam.ir/media/rahimpour/rahimpour_emam_dar_sahne_ya_moozeh02_8Kbps(www.BGH.ir).mp3

امام در صحنه یا موزه؟ بازشناسی تفکرات امام خمینی(ره) برای شناخت فتنه (سخنرانی در جماران) بخش اول؛ کیفیت خوب- حسن رحیم پور ازغدی [77 کلیک]
لینک مستقیم دانلود: http://bachehayeghalam.ir/media/rahimpour/rahimpour_emam_dar_sahne_ya_moozeh01_32Kbps(www.BGH.ir).mp3

امام در صحنه یا موزه؟ بازشناسی تفکرات امام خمینی(ره) برای شناخت فتنه (سخنرانی در جماران) بخش اول؛ کیفیت معمولی- حسن رحیم پور ازغدی [34 کلیک]
لینک مستقیم دانلود: http://bachehayeghalam.ir/media/rahimpour/rahimpour_emam_dar_sahne_ya_moozeh01_8Kbps(www.BGH.ir).mp3

فریادی عمارگونه - شهید دیالمه و افشای ماهیت میر حسین موسوی و زهرا رهنورد [828 کلیک]
لینک مستقیم دانلود: http://www.bachehayeghalam.ir/media/sound/dialameh_mirhosein_mousavi_rahnavard(www.BGH.ir).mp3

منم سرگشته حیرانت ای دوست ؛ کنم یک باره جان قربانت ای دوست - حسین کشتکار بوشهری - کیفیت 128Kbs [755 کلیک]
لینک مستقیم دانلود: http://www.bachehayeghalam.ir/media/sound/ey_doost_128Kbs(www.BGH.ir).mp3

منم سرگشته حیرانت ای دوست ؛ کنم یک باره جان قربانت ای دوست - حسین کشتکار بوشهری - کیفیت 32 Kbs [200 کلیک]
لینک مستقم دانلود: http://www.bachehayeghalam.ir/media/sound/ey_doost_32Kbs(www.BGH.ir).mp3

شهید گمنام (مجتبی رمضانی) - اما یک مادر غمگین و آرام ، میاد کنار شهید گمنام، آه و واویلا... [12043 کلیک]
لینک مستقیم: http://www.bachehayeghalam.ir/media/sound/shahide_gomnam_Ramezani(www.BGH.ir).mp3

در این قطعه از بهشت (مناجات با امام رضا(ع) ) ؛ مداح: کریمخانی - آماده‌ام شاه پناهم بده (کیفیت 48 Kbs و مونو) [1384 کلیک]
لینک مستقیم دانلود: http://bachehayeghalam.ir/media/sound/dar_in_ghete_az_behesht_48Kbs(www.BGH.ir).mp3

در این قطعه از بهشت (مناجات با امام رضا(ع) ) ؛ مداح: کریمخانی - آماده‌ام شاه پناهم بده (کیفیت 128 Kbs و استریو) [1406 کلیک]
لینک مستقیم دانلود: http://bachehayeghalam.ir/media/sound/dar_in_ghete_az_behesht_128Kbs(www.BGH.ir).mp3

دکتر حسن عباسی - بررسی ابعاد جنگ نرم - 28 دی 1388 شیراز [3913 کلیک]
لینک مستقیم دانلود: http://www.bachehayeghalam.ir/media/abbasi/abbasi_soft_war(www.BGH.ir).mp3

دکتر حسن عباسی - تحليل سريال لاست (Lost) و تلویزیون استراتژیک [2401 کلیک]
لینک مستقیم دانلود: http://www.bachehayeghalam.ir/media/abbasi/abbasi_lost_tv_series(www.BGH.ir).mp3

مداحی (طهماسب پور) ما با ولایت زنده هستیم... - (در رابطه هتک حرمت عاشورا توسط منافقین سبز)روز عاشورا خنده به اشک عزادارا ولله خجالت داره ؛ روز عا [2793 کلیک]
لینک مستقیم دانلود: http://bachehayeghalam.ir/media/sound/tahmasebpour001(www.BGH.ir).mp3

محرم (حسن خلج) - از دل خیمه چون شراره، اومد مثل ماه پاره، مادر من کنار خیمه گرم نظاره، بند نعلینم شده پاره ذوق و شوق من بی شماره [1591 کلیک]
لینک مستقیم دانلود: http://bachehayeghalam.ir/media/sound/khalaj039(www.BGH.ir).mp3

محرم (حسن خلج) - دوباره اشکام مثل شبنم، داره نم نم، می چکه از دیده پر غم، توی ماتم، می خونه نوحشو کم کم [1310 کلیک]
لینک مستقیم دانلود: http://bachehayeghalam.ir/media/sound/khalaj038(www.BGH.ir).mp3

محرم (حسن خلج) - شعرخوانی و روضه خوانی در وصف کودکان یتیم اباعبدالله [789 کلیک]
لینک مستقیم دانلود: http://bachehayeghalam.ir/media/sound/khalaj037(www.BGH.ir).mp3

محرم (حسن خلج) - ای رفتنت کشتن من، بازا و بنگر دوباره، این مرگ تدریجی ام را، جان دادن بی شماره [779 کلیک]
لینک مستقیم دانلود: http://bachehayeghalam.ir/media/sound/khalaj036(www.BGH.ir).mp3

محرم (حسن خلج) - ذکر؛ عشق زینب برادر، ای عشق زینب برادر [1491 کلیک]
لینک مستقیم دانلود: http://bachehayeghalam.ir/media/sound/khalaj035(www.BGH.ir).mp3

محرم (محمود کریمی) - نگار قد رشید ابالفضل مرتضاست، باقی ترین امید اباالفضل مرتضی است [1495 کلیک]
لینک مستقیم دانلو: http://bachehayeghalam.ir/media/sound/karimi194(www.BGH.ir).mp3

محرم (محمود کریمی) - توی خیمه های داغ دیده عطش دوباره پا گرفته برای بی تابی گلها میر حرم عذا گرفته [1112 کلیک]
لینک مستقیم دانلود: http://bachehayeghalam.ir/media/sound/karimi193(www.BGH.ir).mp3

محرم (محمود کریمی) - دل شوره های خواهر خود را نگاه کن، پیش از دمی که با غم خود آشنا کنی، حتی قسم به سایه عباس می خورم تا التماسهای مرا هم روا کنی [1079 کلیک]
لینک مستقیم دانلود: http://bachehayeghalam.ir/media/sound/karimi192(www.BGH.ir).mp3

محرم (محمود کریمی) - پرپر می زنم برای حرم، حرم کسی که آرزومه، با اشک وصال به پای علم، علم کسی که آبرومه [1073 کلیک]
لینک مستقیم دانلود: http://bachehayeghalam.ir/media/sound/karimi191(www.BGH.ir).mp3

محرم (محمود کریمی) - چیکار کنم آقا با این پریشونی، دلم برات تنگه دردمو می دونی، آبرو به من داد شال ماتم تو، عمریه که هستم زیر پرچم تو [1630 کلیک]
لینک مستقیم دانلود: http://bachehayeghalam.ir/media/sound/karimi190(www.BGH.ir).mp3

محرم (محمود کریمی) - خدا را شکر محرمتو دیدم دوباره آقاجون، نمردم و دیدم که چشمهام بارون میباره آقاجون [1405 کلیک]
لینک مستقیم دانلود: http://bachehayeghalam.ir/media/sound/karimi189(www.BGH.ir).mp3

محرم (محمود کریمی) - الا مادر به قربون جمالت،رخ چو بدر و ابروی هلالت، شنیدم کام عطشان جان سپردی، گل ام البنبن شیرم حلالت [992 کلیک]
لینک مستقیم دانلود: http://bachehayeghalam.ir/media/sound/karimi188(www.BGH.ir).mp3

محرم (محمود کریمی) - ای که در دو عالم یکتایی، گره گشای دلهایی تو برق شمشیر مولایی تو عشق زهرایی [1964 کلیک]
لینک مستقیم دانلود: http://bachehayeghalam.ir/media/sound/karimi187(www.BGH.ir).mp3

محرم (محمود کریمی) - ذکر یا حسین [1474 کلیک]
لینک مستقیم دانلود: http://bachehayeghalam.ir/media/sound/karimi186(www.BGH.ir).mp3

محرم (محمود کریمی) - زخمی رنگ خون کرده امواج دریا را، گردابی در خود دارد دستان سقا را [952 کلیک]
لینک مستقیم دانلود: http://bachehayeghalam.ir/media/sound/karimi185(www.BGH.ir).mp3

محرم (محمود کریمی) - دیده به تیر دوختم، تا مگر ازدعای تو، تو نگه افکنی و من، سر فکنم به پای تو [855 کلیک]
لینک مستقیم دانلود: http://bachehayeghalam.ir/media/sound/karimi184(www.BGH.ir).mp3

محرم (محمود کریمی) - کرب و بلا از ناله پر کرده دامنش را، زینب کفن پوشانده تازه جوانانش را [803 کلیک]
لینک مستقیم دانلود: http://bachehayeghalam.ir/media/sound/karimi183(www.BGH.ir).mp3

محرم (عبدالرضا هلالی) - آرزومه مقیم کرب و بلا شم آرزومه وارد عرش خداشم آرزومه رو بوم خونم چندتا از کبوتراتو داشته باشم [784 کلیک]
لینک مستقیم دانلود: http://bachehayeghalam.ir/media/sound/helali071(www.BGH.ir).mp3

محرم (عبدالرضا هلالی) - قرار قلب زینبی ای که نور عینی، پناه بی کسی ما شاه عالمینی [644 کلیک]
لینک مستقیم دانلود: http://bachehayeghalam.ir/media/sound/helali070(www.BGH.ir).mp3ارسال در تاريخ چهارشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1389 توسط حسینی شیرازی
هوالبصیر"

در روزگاری که چشم های سیاه شبه آدمیان حریص تر از همیشه است

عده ای رویای زیبایی را درهتک عفت میبینند

در هتک حریمی که از تندیس حیاء یاس بوستان محمدی

در دفتر ارزش های یک بانو به جای مانده است

بانو!...حجابت ، کیمیای غیرتت را به لبخندی هرز مفروش!

 • این روزها تحرکاتی بین بزرگان جامعه مبنی بر مبارزه با بدحجابی ایجاد شده که ماهم به عنوان یک شهروند مسلمان حق خود میدانیم که به وضع موجود اعتراض کرده وابراز انزجار خود را از این شرایط به گوش مسئولان برسانیم

 

 • چنانچه مایل به شرکت در این جنبش هستید کافیست یک پست(ودر صورت تمایل بیشتر) را در وبلاگتان به مبحث حجاب وعفاف اختصاص دهید(مطالب میتواند شامل عکس،شعر،حدیث،دستنوشته،سخنی از بزرگان یا شهدا و....در مورد حجاب باشد)

 

 • وبلاگ هایی که در این طرح شرکت میکنند لطفا لینک پست مربوط به این مطلب رادر وبلاگ جنجال یک سکوت در بخش نظرات بگذارند تا نامشان در صفحه اصلی وبلاگ وجزو وبلاگنویسان شرکت کننده در جنبش وبلاگی رازگل یاس درج شود

 

 • در آخر هر مطلب وبلاگ نویس لطفا خواسته خود را از مسئولین با عنوان خواست نوشت بیان کنند

 

 • برای شرکت در این طرح از هم اکنون فرصت دارید تا روز شهادت حضرت زهرا(س)مطلب را در وب خود قرار دهند

 

 • بیانیه پایانی وبلاگنویسان مصادف با روز شهادت حضرت زهرا(س) روی وب مرکزی(جنجال یک سکوت) قرار خواهد گرفت وانشاالله به امضای سایر وبلاگ نویسان خواهد رسید

 

 • باشد که با شرکت در این طرح بتوانیم بخشی از وظیفه خود را در راستای احیای این یادگار حضرت زهرا(س) ادا کنیم

کلیپ صوتی غربت مهدی(در راستای عفاف)برای دانلود

 

وبلاگ های شرکت کننده در این جنبش تا کنون :

این خط از حکایت مستان کربلاست(پستی با عنوان:هر زنی زیباست)

ستاره شبای ناپدید(پستی با عنوان :طریقت یاس)

سقاخونه(پستی با عنوان: توجه حضرت زهرا(س)به مسئله حجاب)

تفسیر قرآن(پستی با عنوان :حجاب)

دریچه چشم من(پستی با عنوان:طلایه داران پاکی ونجابت)

پرواز 435 (پستی با عنوان:به بهانه شهادت بانوی نمونه عالم)

امواج خمسه(پستی با عنوان:حجاب در ادیان الهی غیر از اسلام)

وبلاگ شخصی سید رضی مرتضوی(پستی با عنوان:دعوا ولی نه سرشیشه مربا)

نشرقائم(کلیپ غربت مهدی"عج")

برای خدا ومهربانی هایش(پستی با عنوان:ارثیه ی زهرا)

آسمان هفتم(پستی با عنوان:من حجابم را دوست دارم)ارسال در تاريخ سه شنبه بیست و یکم اردیبهشت 1389 توسط حسینی شیرازی
 

بوی یاس

...یکی از آن مجالس که امام صادق (علیه السلام) فرمود: سه مجلس هست که خدا از آن مجالس خشمگین است و نقمتش را بر اهل آن مجلس می­فرستد، پس شما به آنها نروید‍! با این­ها ننشینید! با این­ها رابطه برقرار نکنید! این مجلس است: « ... وَ مَجلِساً ذُکِرَ أَعدائُنا فیه جَدید وَ ذُکِرَنا فیهِ رَثٌّ» مجلسی که دشمنان ما جدید شمرده­ می­شوند. یعنی آن کسانی که با روش ما سر ناسازگاری دارند، روششان جدید تلقّی شود. در جاهایی که به کسانی که با روش ما مخالفند، متجدّد می­گویند، نباشید. اعداء ما در آنجا جدید خوانده می­شوند. می­گویند: این­ها نوآورند، روشنفکراند. «وَ ذَکَرَنا فیهِ رَثّ» ما را رثّ می­دانند. رَثّ یعنی کهنه؛ از ما، بعنوان "کهنه" یاد می­کنند. آقا! این روشنفکر است، آن سنت­گراست.

می­گویند: آقا این حرف­ها کهنه شده! قدیمی شده، این­ها واپس­گرایند! اُمُّلَند! مُرتجعند! سنّت­گرایند! کسی که مخالف آنهاست را می­گوید روشنفکر است. متجدّد است.اگر غیر از این حرف­ها در مناقب اهل بیت هیچ چیزی نبود، کافی بود. کأَنه امام صادق (علیه السلام) امروز من و تو را دارد می­بیند. آن موقع بحث تجدّد و این حرف­ها نبود. یک روز می­آید که روش و سنّت الهیّه انسانیّه می­شود: کهنه­گرایی، واپس­گرایی؛ و نظرات مقابل آنها می­شود: نوآوری، روشنفکری، تجدّد. از این شعارهای حیوانی، نهراسید! بدبختی این است که به اینها می­گویند: روشنفکر! روشنفکر نیست. تاریک­فکر است. اگر روشن بود، اقلاً انسانیت خودش را می­دید. یعنی آن ندای درونی خودش را می­شنید...ارسال در تاريخ یکشنبه نوزدهم اردیبهشت 1389 توسط حسینی شیرازی

آیت الله محمود امجد:

سرانجام توهين به علما و مومنين ، توهين به خدا و پيغمبر(ص) است

آیت الله محمود امجد در امامزاده صالح تهران

 • بنده معتقدم هر كس كه ارتباط معنوي با حضرت زهرا(س) دارد يك ارتباط تكويني هم با ايشان دارد.

 

 • اينقدر قرآن بايد بخواني تا بفهمي ، وقتي فهميدي ، ديگر قرآن رهايت نمي كند.

 

 • ما دو جور دور داریم. یکی تقسیم دور است به مصرّح و مضمر . نوع دیگری از دور ، دور لِمّی است . مثل دو آجر که به شکل عدد هشت به هم تکیه دهیم ، اولی دومی را نگه داشته و دومی هم اولی را نگه داشته است.

 

 • توسل ، عین توحید است.

 

 • موقع غضب ، هر تصمیمی بگیرید اشتباه است.(قال امیرالمومنین (ع): الغضب یفسد الالباب و یبعد من الصواب)

 

 • رئیس ملائکه ، حضرت جبرئیل (س) است ولی در مقام طولی به انسان نمی رسد.

 

 • بمباران اطلاعات به چه درد می خورد؟ مغز و تفکر و اندیشه می خواهد.

 

 • حرف زدن ، مانع از تفکر است.

 ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ سه شنبه چهاردهم اردیبهشت 1389 توسط حسینی شیرازی

علامه کبیر حسن زاده آملی:

در علل الشرايع به اسنادش از عيسى بن زيد بن على عليه السلام روايت كرده است كه گفت : از ابو عبد الله امام صادق عليه السلام شنيدم كه : فاطمه عليه السلام بدين علت محدثه ناميده شده است كه ملائكه از آسمان فرود مى آمدند و او زا ندا مى كردند، چنانكه مريم فرزند عمران را ندا مى كردند، پس مى گفتند: اى فاطمه ! خداوند تو را برگزيد و پاكت گردانيد و تو را بر همه زنان عالميان برترى داد. اى فاطمه ! پروردگارت را فرمان بردار باش ، و سجده كن و با ركوع كنندگان ركوع كن . ، و ملائكه را حديث مى كرد و ملائكه او را حديث مى كردند. با ملائكه سخن مى گفت و ملائكه با او سخن مى گفتند پس در شبى به ملائكه گفت : آيا مريم دختر عمران برتر از همه زنان عالميان نيست ؟
ملائكه گفتند: همانا كه مريم سيده زنان عالم خودش بوده است ، و خداوند عزوجل تو را سيده نساء عالم خودت و عالم مريم و سيده نساء اولين و آخرين گردانيده است

منبع:شرح فص حكمة ، ص 368 و 369ارسال در تاريخ سه شنبه چهاردهم اردیبهشت 1389 توسط حسینی شیرازی
ارسال در تاريخ سه شنبه چهاردهم اردیبهشت 1389 توسط حسینی شیرازی
تبلیغ مسیحیت به صورت خانه به خانه
  
گزارش های دریافتی از شدت گرفتن تبلیغات سازمان یافته مسیحیت در برخی مناطق تهران ...
 

استاد عرفان تقلبی:ازدواج بر سه نوع است"عقد،صیغه،دوستی"
 
به گزارش «تابناك»، وي كه نزديك به چهل سال سن دارد و مجرد است، يكي از دلايل بازداشتش ...


توزیع و فروش مشکوک تورات های عهد عتیق و جدید جعلی در تهران و برخی شهرها
 
از برخی شهرهای کشور و همچنین پایتخت، خبر می‌رسد که تورات‌هایي با نام عهد عتیق و جدید ...


روایت سید مهدی شجاعی از "بزرگترین دختر عالم" در نمایشگاه کتاب
 
«بزرگترين دختر عالم» جديدترين كتاب سيدمهدي شجاعي در حوزه مذهبي است كه براي نخستين ...


برگزاری جشنواره فیلمنامه و نمایشنامه نویسی قرآن با تلاش وزارت ارشاد
 
حجت الاسلام محمدي گفت: جشنواره فيلمنامه و نمايشنامه نويسي قرآن در 3 موضوع كلي ...


ارسال در تاريخ سه شنبه چهاردهم اردیبهشت 1389 توسط حسینی شیرازی
ارسال در تاريخ سه شنبه چهاردهم اردیبهشت 1389 توسط حسینی شیرازی
سفرنامه توحيد
مجله الکترونیکی اسراء


ارسال در تاريخ سه شنبه چهاردهم اردیبهشت 1389 توسط حسینی شیرازی
اسلام سیاسی یا سیاست اسلامی
سیاست ما بر مبنای اسلام استوار است و باید باشد، سیاست ما عین دیانت ماست و تمام مبانی سیاست ما باید از دل اسلام بربیاید ولیکن اسلام ما نباید بر مبنای سیاست ما استوار شود که اگر چنین شود سیاستی که از دل اسلام برنیاید بی پدر و مادر است و دودمانمان را به باد...
ارسال کننده : خرابه_تعداد ارسال:8_زمان ارسال14/02/89
انديشه سياسي امام خميني، ثابت يا متغير؟
مسائل چندى سبب شده تا موضوع «ثبات و تحول‏» در «انديشه سياسى امام خمينى(ره)» مورد توجه پژوهشگران قرار گيرد. تمسك به بخش‌هايى از تفكر سياسى امام، به هدف تحكيم ديدگاه‌هاى جناحى و يا توجهاتى كه از سر نقد و احيانا تأثيرپذيرى از ديدگاه‌ها و نظريات رئاليستى، به انديشه سياسى ايشان شده‏ است، از مهم‌ترين رهيافت‌ها...
ارسال کننده : اندیشه عشاق_تعداد ارسال:19_زمان ارسال14/02/89
مرو ای دوست...
حمید گفت: عکس ها را جای امنی نگه دار! به دلم زده.ما در لبنان از کفش های کتانی ات یک فریم خواهیم داشت. ما در لبنان شهید می شویم. گفتم: عکس ها رو فایل کردم قصه ها رو محرمانه، راستی من میخوام که گمنام بمانم چون عکاس رو که می گیرم حمید گفت: خیالت تخت،...
ارسال کننده : دیاررنج_تعداد ارسال:37_زمان ارسال13/02/89
نامه اي به باراك اوباما به مناسبت پنجاهمين سالروز تولدش
آقاي اوباما ديگر تعجب نخواهيم كرد اگر ماجراي مخارج ۴۲ ميليون دلاري شما را در مورد فعالیت‌های انتخاباتی تان بشنويمحتی از اینکه کمیته نروژی صلح نوبل هم جایزه صلح نوبل سال را آن هم در اولين سال رياست جمهوريتان به شما اهدا میکند تعجب نخواهیم کرد ...آقاي اوباما ! بارها و بارها شما گفتيد و...
ارسال کننده : يك قدم جلوتر_تعداد ارسال:24_زمان ارسال13/02/89
حضرت "آه"
ما به حكومتي بودن خود افتخار مي كنيم... آقا! باكي نيست...هرچه مي خواهند بگويند،‌ بگويند... سر شما سلامت... بشکست اگر دل من به فدای چشم مستت آقا سر خمّ می سلامت، شکند اگر سبوئی، آقا رساتر از هميشه فرياد مي زنيم" ابالفضل علمدار،‌ خامنه اي نگهدار...
ارسال کننده : تبیین_تعداد ارسال:18_زمان ارسال13/02/89
آقای یامین پور عادل نباش،عادل باش!
برنامه دکتر یامین پور چه در آن زمان که رویش به فردا بود و چه الان که دیروز و امروزش برای فرداست هنوز تا زمانی که به 90 سیاسی تبدیل شود فاصله بسیاری دارد.در بحبوحه بحث های داغ انتخاباتی زمزمه هایی از سازمان صدا و سیما مبنی بر تمایل مدیران به ساخت برنامه ای چالشی...
ارسال کننده : منتظران_تعداد ارسال:35_زمان ارسال13/02/89
در دل فقیر
جنگ واقعی در این زمانه جنگ فقیرها و اغنیا است سوال من اینست چرا باید عده ای از نداری به فساد بیافتند و عده ای از داشتن نتوانند چگونه پولشان را خرج کنند چرا؟؟؟؟؟؟ در یک شرکت کار می کردم صاحب شرکت سگی داشت به نام ادی روزی 7000 تومان جگر برای سگش می ریخت...
ارسال کننده : درد دل فقرا_تعداد ارسال:13_زمان ارسال12/02/89
بخش خبری 30:20!(طنز)
دینگ ، دینگ ، دینـــگ !ساعت : 20 : 30  !دی دی دی دی دی دی دیییییییییییییییییییی دیش تق توق شَترق بووومــب!!!به نام خدا. سلام. با بخش خبری " سی و بیست! " از شبکه ی وزین " ارّه TV! " در خدمت ما هستید!! حالا که تا اینجا اومدید باید تا پایان با ما...
ارسال کننده : تایپ نوشته های اره بانو_تعداد ارسال:2_زمان ارسال12/02/89
احمدی نژاد اشتباه می کند...
بسم الله سالها پیش کشورهای توسعه یافته ی غربی برای تحقق بیشتر رفاه و آسایش مردمان خویش به مطالعات مردم شناسانه و جامعه شناختی روی آوردند. بسیاری از موضوعات و مسائل را واکاوی کردند و ریشه ی برخی از مشکلات را خشکانیدند. در این میان برخی از تفکرات مادی گرایانه و ماتریالیستی، بهبود وضع اجتماع...
ارسال کننده :  آينده از آن مظلومين تاريخ_تعداد ارسال:1_زمان ارسال12/02/89
سالگرد پیام هشت ماده ای!!
ديشب پاي کامپيوتر بودم و گوشم به تلوزيون که شنيدن يک خبر کلي من رو خندوند!در سالگرد فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري همايشي برگزار شده بود!!! تا اونجا که من مي دونم کلمه سالگرد رو واسه بزرگداشت فردي که از دنيا رفته به کار مي برند! يکي نيست بگه بابا اين فرمان واسه...
ارسال کننده : شاهد_تعداد ارسال:9_زمان ارسال12/02/89
با شما هستم ! آقاي هاشمي!-
از دور ديدمش ! برايم دست تكان داد! از لابه لاي جمعيت ! تنها بود ! مثل هميشه ! به خانه اش رفتيم ! كمكش كردم تا روي تخت بخوابد‍! 20 سال است كه روي تخت مي خوابد ! يك تخت آهني و قديمي ! از آنهايي كه در بيمارستان هاي كتول آباد هم پيدا...


ارسال در تاريخ سه شنبه چهاردهم اردیبهشت 1389 توسط حسینی شیرازی
بايد اعتراف كنم كه اسلام را از دوران انقلاب به بعد شناختم. با تحمل درد‌ها و آلام و سختي‌ها و شاهدي بر شهادت‌هاي بهترين برادرانم توانستم اندكي، اين قلب سياه و مكدر خود را با نور الهي و جلوه‌ها و آيات آن سرور و مولاي كربلا و با درس گرفتن از چهره‌هاي نوراني همسنگران شهيدم مقدار كمي موفق باشم، به توفيق خدا.

به اين مسئلة مهم هم واقفم كه ازدواج يك تكليف الهي است. مخصوصاً ما اولاد رسول الله(ص) كه بايد در تكثير و پرورش فرزنداني شجاع و عاشق شهادت و براي تداوم راه جد بزرگوار‌مان امام كربلا پيشتاز باشيم.

ولي نظر به اينكه با تجربة تلخي كه از ازدواج بعضي از برادران تاكيد مي‌كنم (بعضي از برادران ضعيف‌النفس)، همچون خود داشته و دارم، خوف آن داشتم كه با توجه به ايمان ضعيفم آن شور و هيجان حسيني مبدل به عشق ماندن و خواسته‌هاي دنيا و سستي در نيامدن به جبهه و عدم استقامت به بهانه‌هاي واهي و به اصطلاح شرعي گردد. بنابراين ازدواج براي من به جز روسياهي در پيش جدم حسين(ع) و ديگر شهداي هم‌پيمانم چيزي ديگر را برايم به ارمغان نمي‌آورد

و بايد بگويم كه اين روش و تصميم را توجيهي براي فرار از ازدواج قرار نداده‌ام، چرا كه اگر بعد از جنگ، خداي ناكرده زنده ماندم و باز مجبور به زندگي شدم، در اولين فرصت به اين تكليف الهي مي‌پردازم.

(قسمتي از وصيت نامه سردار شهيد سيدحميد ميرافضلي)ارسال در تاريخ سه شنبه چهاردهم اردیبهشت 1389 توسط حسینی شیرازی

متن كامل سخنان دكتر محمود احمدي‌نژاد در اجلاس بازنگري ان‌.پي‌.تي:
تعيين ضرب‌الاجل براي خلع سلاح/ تعليق استفاده کنندگان و تهديدکنندگان به سلاح از عضويت در شوراي حکام
دكتر محمود احمدي‌نژاد رييس جمهور ايران در سخنان خود در اجلاس بازنگري معاهده منع گسترش تسليحات اتمي NPT كه در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك برگزار شده است، به ارائه پيشنهادات جمهوري اسلامي ايران در مورد بازنگري ان‌.پي‌.تي و مشكلات كنوني معاهده ان‌.پي‌.تي پرداخت.

رزمنده لشگر ثارالله کرمان در اتاق ایزوله بیمارستان عرفان:
جانبازان شيميايي غريبانه می روند
یك روز ما با اسلحه از شما دفاع كرديم و جلوي دشمن را گرفتيم و از شهید و جانباز شدن هم نترسيديم و حالا شما بايد با قلم خود از ما دفاع كنيد. جانبازان شیمیایی امروز از درون می سوزند و درد می کشند و باید حفظ ظاهر کنند...

 

گواه ديگر بر مظلومیت جمهوری اسلامی در جنگ تحمیلی:
يك جانباز شيميايي در مازندران به آسمان شهادت پركشيد
شهيد محمد رضا علي ‌نژاد تيلكي از جانبازان شيميايي 70 درصد دوران دفاع مقدس به درجه رفيع شهادت نائل شد و به آسمان شهادت پركشيد.

 

جانباز شيميايي آذربایجانی به جمع یاران شهیدش پیوست
علي اكبر رافعي جانباز 70 درصد شهرستان سراب و رزمنده شجاع عملیات خیبر، پس از 27 سال تحمل درد و رنج ناشی از مصدومیت شيميايي به لقاء الله پيوست.

 

دبیر کل سازمان ملل به مناسبت روز جهانی يادبود قربانيان سلاح های شيميايي:
58درصد از ذخائر تسلیحات شیمیایی در جهان امحاء شده اند
31 ماه مارس سال 2010 سازمان منع گسرش سلاح های شیمیایی اعلام نمود که 58 درصد از کلیه سلاح های شیمیایی انبار شده در زرادخانه های جهان امحاء شده اند. 89 درصد از کارخانه های تولید سلاح های شیمیایی تخریب شده اند،یا برای اهداف صلح آمیز بکار گرفته شده اند.

مديرکل سازمان منع سلاح هاي شيميايي:
حمله شيميايي به سردشت يکي از تلخ ترين فجايع سلاح شيميايي در دنيا بود

مديرکل سازمان منع سلاح هاي شيميايي، حمله شيميايي به سردشت را يکي از "تلخ ترين فجايع با استفاده از سلاح شيميايي" در قرن گذشته دانست

 

وزير محيط زيست عراق:
تاثيرات سلاحهاي مخرب اورانيومي و شيميايي در عراق همچنان باقي است
خانم " نرمين حسن عثمان" وزير محيط زيست عراق گفت: تاثيرات سلاحهاي مخرب اورانيومي و شيميايي استفاده شده در جريان جنگ عراق همچنان باقي است.

 

ناگفته های گردان مظلوم فجر بهبهان(1)
بوی گلهای نرگس
"عزیز رنجبر" رزمنده گردان فجر: شهر ما سراسر عزا و غرق ماتم شده بود. هیچ کس نمی دانست که جگر گوشه اش زنده است یا نه، روزها می گذشت و هر روز چند نفر از بچه ها شهید می شد، چند روز بعد 90 نفر از بچه ها به شهادت رسیدند...

با بچه های شیمیایی استان کرمان(2):
عکس هایی از سعید شمس الدین جانباز 70درصد شیمیایی
بچه های اطلاعات عملیات لشگر ثارالله کرمان بچه های شجاع و بی ریایی بودند که بیشترشان به دلیل بمباران شیمیایی دشمن به شهادت رسیدند....

 با بچه های شیمیایی استان کرمان(1) :
تصاویری از جانباز 70درصد شیمیایی؛ غلامرضا سیدی 
بازمانده عمليات والفجر8 بعد از چند ماه استراحت ومداوای زخم هایش دوباره به جبهه برگشت و در عملیات کربلای 4 در نزدیکی بصره شیمیایی شد.

به مناسبت 29 آوریل؛ روز جهانی يادبود قربانيان سلاح های شيميايي:
مسئله خلع سلاح شيميایی
کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی پس از دو دهه مذاکرات فشرده در کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل در ژنو، سرانجام در سال 1993 در پاریس امضاء و از سال 1997 به اجراء درآمد. تاکنون 188 کشور به عضویت این کنوانسیون درآمده اند. در منطقه خاورمیانه، رژیم صهیونیستی اسرائیل به همراه مصر و سوریه هنوز این کنوانسیون را تصویب نکرده و به عضویت آن درنیامده اند. سایر کشورهای غیر عضو نيز عبارتنداز: میانمار، کره شمالی، سومالی و آنگولا.
 

تحلیل و نگاه ویژه یک جانباز شیمیایی به مقوله سلاح های کشتار جمعی:
چرا قربانی جنگ افزارهای شیمیایی شدیم؟
سال 65 در زیر بمباران شیمیایی دشمن در شلمچه، این جمله در ذهنم خطور کرد: "چگونه می شود که تمام علوم و فنون غربی برای کشتن بچه ای که در پنبه زار زاییده شده، به خدمت گرفته می شود و به دنبال پاسخش بودم" می توانستم فکر کنم که آدم مهمی هستم و ارزشم را آن روز فهمیدم. بعد از گذشت مدتی، دانستم اندیشه هایی که ریشه در هویت دینی دارد، اهمیت زیادی دارد که حداقل لشگر کشی قدرت های جهان با هدف آن است.

 

خبر تکمیلی/ در منطقه 12 صورت گرفت :
مرمت یادمان جانبازان شیمیایی در خیابان فردوسی
معاون امورشهری و فضای سبز شهرداری منطقه 12 تهران از مرمت یادمان جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی در خیابان فردوسی واقع در ناحیه 1 این منطقه خبر داد.

29 آوریل؛ روز جهانی يادبود قربانيان سلاح های شيميايي
رژیم صهیونیستی مانع اصلی جهانشمولی کنوانسیون منع سلاح شیمیایی است
رعایت ضرب الاجل تعیین شده برای انهدام این سلاح‌ها شرط لازم برای نجات بشریت از سلاح‌های شیمیایی است، ولی نمی‌توان این نکته را از نظر دور داشت که تا جهانشمولی واقعی کنوانسیون محقق نشود آرزوی رهایی از این سلاح مرگبار همچنان دست نیافتنی است.

 

پرستار با سابقه و کارشناس درمان مصدومین شیمیایی:
جانبازان شیمیایی در مناطق آلوده شهرها تردد نکنند
با توجه به ضایعات چشمی و ریوی که جانبازان شیمیایی دارند به این عزیزان توصیه می کنم در مراکز آلوده شهر تردد نکنند. در صورت امکان محل سکونت خود را به مناطق خوش آب و هوا تغییر دهند.

 

برای پدر جانبازم با چشمان زیبای شیشه ای:
آرپی چی زن گردان حضرت ابوالفضل(ع)؛ جانباز شیمیایی، نقی زرگرانی
دیار رنج: توی رمل ها دنبال تانک ها می دویدم، ایستادم به قامت، نشانه رفتم، شنی تانکی را، یا علی گفتم و عشق آغاز شد... ناگهان آتشی برخاست و من سوختم، عشق و دلدادگی، آغاز شد عصرعاشقی، همه من شده بود شور و مستی، من فریاد کشیدم، یا زهراء یا حسین، یا مهدی...

 ارسال در تاريخ سه شنبه چهاردهم اردیبهشت 1389 توسط حسینی شیرازی

جستجوگر پایگاه های شیعه

راهنمای پایگاه های اسلامی

راهنمای پایگاه های نبی اعظم صل الله و علیه و اله

راهنمای پایگاه های امام علی علیه السٌلام 

راهنمای پایگاههای امام مهدی عجل الله تعالی فرجه

لینکستان مذهبی ( سایت های اسلامی، سایت های منتسب به اهل البیت ، سایت های مراجع عظام تقلید، وبلاگ های مدافع قرآن و عترت ، هیئت ها ، پایگاه های بسیج ، ستادهای نماز جمعه ، ارتباط  زنده با حرم های شریف ، نقد و بررسی ادیان و فرق ، سایت های ویژه حدیث ........)  

 لینک باکس مذهبی شهید چمران 

 لینک باکس مجمع وبلاگ نویسان طلاب جوان 

لینک باکس کریم اهل البیت          

لینک باکس شیعه و سنی 

قافله لینک باکس مذهبی                

لینک باکس کربلا  

لینک باکس یا ثارالله                       

لینک باکس واثق

لینک باکس جاوید وب   

لینک باکس سنگر

            

کپی برداری از پایگاه بلامانع است.

بهاء کپی : صلوات برای سلامتی خودتان

اللهم عجل لولیک الفرج

یاحقارسال در تاريخ سه شنبه چهاردهم اردیبهشت 1389 توسط حسینی شیرازی
درباره «الميزان منظوم»؛ شعر علامه‌طباطبايي
چرا علامه طباطبایی دیوان شعر خود را به آتش کشید؟
این پرسش در اذهان بسیاری هست که چرا حضرت علامه، در اواخر عمر مبارک خویش، سروده‌های خود را از اطرافیان بازخواستند و همه را یکجا از میان بردند؟

صدای شیعه:
این پرسش در اذهان بسیاری هست که چرا حضرت علامه، در اواخر عمر مبارک خویش، سروده‌های خود را از اطرافیان بازخواستند و همه را یکجا از میان بردند؟ اما در این میان دوستان و نزدیکان،‌بعضی اشعار باقی‌مانده که بعدها منتشر شد. اگرچه حکمت کار استاد برای همگان، پنهان ماند. در آن سال‌ها پس از ارتحال مرحوم علامه، ابیاتی از مثنوی «نقش بدیع» یا «اسرار مکتوم» غزالی مشهدی (شاعر شیعی در گذشته 980 هـ.ق) به نام ایشان منتشر شد که بعدها هم این انتساب نادرست تکذیب شد.

سال‌های بعد توسط دوستان و نزدیکان اشعاری در کتاب‌ها و مجلات گوناگون به صورت پراکنده چاپ می‌شد که بعضی منتسب به ایشان خوانده می‌شد و بعضی به صورت قطعی، از ایشان نقل می‌شد. این رویه ادامه داشت تا آنکه بازمانده‌های اشعار علامه که در دست شاگردان نزدیک و مریدان ایشان بود، به همت یکی از طلاب پژوهشگر، آقای «سید علی تهرانی» جمع‌آوری گردید. مجموعه گردآوری شده با عنوان «ز مهر افروخته» ناگفته‌های نغز همراه با کامل‌ترین مجموعه اشعار علامه طباطبایی بود که در سال 81 توسط انتشارات سروش و با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی منتشر شد. این اثر که به تأیید علمای بزرگ و نزدیکان حضرت استاد رسیده بود، با استقبال فراوانی در بازار نشر روبرو شد. ضمن اینکه در ابتدای کتاب مرقومه‌ای نیز توسط حضرت آیت‌الله «فاطمی‌نیا» درباره صحت ناگفته‌های نغز و مجموعه اشعار درج گردید که حس اطمینان مخاطبان را نسبت به گفتار گردآورنده افزایش می‌دهد.

این مجموعه، تنها اثر بازمانده از تأملات ادبی و بیان نظم و اشعار نغز استاد است. در بخش مجموعه اشعار در این کتاب با عنوان «المیزان منظوم» آورده شده و به پیوست آن توضیحات کوتاهی درباره اشعار توسط گردآورنده درج گردیده است.«المیزان منظوم» دارای 22 شعر از علامه است که در قالب‌های مختلف غزل، قصیده، مثنوی، دوبیتی و مخمس سروده شده است. اشعار روان و پرمحتوایی که می‌توان روزها و ماه‌ها با آن زیست و با اندیشه در آن، در حاصل یک عمر دانش‌اندوزی، تفکر، عبادت و ریاضت‌های سخت و سوزان آن فرزانه دوران شریک شد. اشعار حاکی از روانی طبع و صداقت بیان دارند. در این مقال تنها به دو شعر آن بزرگوار همراه با توضیح و دلیل و زمان سرودن اشاره می‌شود.

توضیح بعضی اشعار توسط خود علامه نوشته شده و در اختیار شاگردان و نزدیکان وی بوده است. در اشاره یکی از اشعار با عنوان «آنچه خدا خواست همان می‌شود» حضرت علامه آورده‌اند: «در ایام تحصیل که در نجف بودم، مدتی ارتباط با ایران به سختی برقرار بود که موجب فقد زمینه مالی و کمبود وسایل اولیه رفاه می‌شد. علاوه، گرمی هوا در نیمی از سال، برای ما مشکلات بیشتر فراهم می‌کرد. به همین جهت روزی خدمت آیت‌الله قاضی رسیدم و قصه دل با او گفتم، ایشان نصایحی فرمودند. آن‌گاه که از خدمت استاد مراجعت کردم، گویی آن‌چنان سبکبارم که در زندگی هیچ‌گونه ملالی ندارم و مضمون پند ایشان را به صورت شعری درآوردم.»


دوش که غم پرده ما می‌درید
خار غم اندر دل ما می‌خلید

در بَرِ استاد خرد پیشه‌ام
طرح نمودم غم و اندیشه‌ام

کاو به کف آیینه تدبیر داشت
بخت جوان و خرد پیر داشت

پیر خرد پیشه و نورانی‌ام
برد ز دل زنگ پریشانی‌ام

گفت که «در زندگی ‌آزاد باش!
هان! گذران است جهان شاد باش!

رو به خودت نسبت هستی مده!
دل به چنین مستی و پستی مده!

زانچه نداری ز چه افسرده‌ای
و زغم و اندوه دل آزرده‌ای؟!

گر ببرد ور بدهد دست دوست
ور بِبَرد ور بنهد مُلک اوست

ور بِکِشی یا بکُشی دیو غم
کج نشود دست قضا را قلم

آنچه خدا خواست همان می‌شود
وانچه دلت خواست نه آن می‌شودارسال در تاريخ دوشنبه سیزدهم اردیبهشت 1389 توسط حسینی شیرازی

اسلایدر